Vi har i mars 2020 lansert nye nettsider. Disse er under oppbygging og vi ber om at du gir beskjed til oss om det er informasjon du mangler for noen av særgruppene.
Vi jobber kontinuerlig med å få lagt inn informasjon fra den gamle løsningen og håper å være i mål med overføringen i løpet av 2020

Mvh IL Skarphedin