For mer informasjon om medlemskap kontakt Rune Romnes (rune.romnes@gmail.com)
Informasjon om friidrettgruppas aktivitet skjer via facebook: https://www.facebook.com/groups/1588186718096434/

VÅRE HOVUDSPONSORAR