Styret i Friidrettsgruppa

Styreverv Navn Telefonnr E-post
Leder Rune Romnes 92480005 rune.romnes@gmail.com
Styremedlem Ingrid Berge Dyrud 99569323 ibiii@hotmail.com
Styremedlem Daniel Næss 94886399 casdan60@hotmail.com
Styremedlem Elise Støren 46809706 elisestoren@outlook.com
Styremedlem Sigbjørn Hjelmbrekke 95068557 hjelmbrekke@gmail.com

Årsmøte arkiv: