Innmelding via KlubbAdmin

Norges Idrettsforbund har innført systemet KlubbAdmin, som gir idretten eit system for klubbadministrasjon. Klubbadmin vil hjelpe oss med å:

  • administrere medlemmer
  • sende e-post/sms til medlemmer
  • kreve inn kontingentar, treningsavgifter, eigendelar mm

For deg som medlem/aktiv/foresatt blir det enklare å melde seg på/betale for medlemskap og aktivitetar.

Profil lager de herhttps://minidrett.nif.no/ (Ny bruker)

Søk opp Skarphedin og legg til særgruppa/gruppene dine, eller registrer dine barn og meld dei på til aktuelle særgrupper. Det er naturleg at barn står registrert på ein av dei føresettes epostadresse og mobilnummer.

Medlemmer er sjølv ansvarleg for å melde seg ut, enten ved å melde seg ut via KlubbAdmin eller ved å sende epost til medlem@skarphedin.no

Innmeldingsprosedyrer

Meld deg inn via MinIdrett (https://mi.nif.no) eller ved å kontakte kontaktperson for særidretten du vil delta i. Det er viktig at du oppgir korrekt navn – fødselsdato – epostadresse og mobiltelefon. Barn registreres med foresattes epostadresse og mobil.

Du kan også melde deg inn ved å sende nødvendig informasjon til medlem@skarphedin.no

Klubben fakturerer medlemskontingent via KlubbAdmin. Denne kan du belalte i MinIdrett eller i nettbank med KID du finn i faktura som bleir sendt på epost.

Satsar 2020: Enkeltmedlem kr. 105,- Klubben har ikkje familiekontingent lenger.