På denne sida finn du stoff som har med heile laget å gjere, mellom anna årsmøtedokument frå årsmøte 2006 og seinare.

IL Skarphedin er eit lag med ni undergrupper. Leiarane i gruppene danner hovudstyret i laget, og to grupper har leiarskapet saman for eit til to år om gangen. Hovudstyret har tre til fire faste møte pr år. Sakene er samordning mellom gruppene, samt å passe på at alle undergruppene i laget følgjer opp økonomien sin på ein god måte.