På denne sida finn du stoff som har med heile laget å gjere, mellom anna årsmøtedokument frå årsmøte 2006 og seinare.

IL Skarphedin er eit lag med ni undergrupper. Leiarane i gruppene danner hovudstyret i laget, og to grupper har leiarskapet saman for eit til to år om gangen. Hovudstyret har tre til fire faste møte pr år. Sakene er samordning mellom gruppene, samt å passe på at alle undergruppene i laget følgjer opp økonomien sin på ein god måte.

Styret
Struktur
LOV FOR IL SKARPHEDIN
Telleliste Kontantoppgjer
Politiattest

Alle alderstrinn i alle Årgrupper (fotball, langrenn, ski etc) i klubben skal betale medlemskontingent til IL Skarphedin for å kunne delta på organisert trening og konkurranser. Medlemskontingenten gjeld for eit kalenderår.

Se mer

Årsmøte