Hei alle fotballvenner.

Etter anbefalinger fra Norges Idrettsforbund  er det nå åpnet for trening i grupper på inntil 5 som følger smittevernreglene å trene på idrettsanlegg.

Det vil si at Sandvoll nå er åpent for trening sålenge smittevernreglene overholdes. Dette er ekstremt viktig at man følger.

Det skal ikke være mer enn 5 personer i en gruppe, og alle skal holde minimum 2 meter avstand fra hverandre, unngå at flere tar på samme utstyret. Dette betyr at det ikke er lov å spille “kamp” mot hverandre.  Ett tips for å overholde reglene er å ta med egen ball.  Det er en forutsetning for all aktivitet at generelle anbefalinger for forebygging av smitte kan overholdes. Det innebærer at mange idrettsaktiviteter ikke kan gjennomføres, og at bruk av utstyr og garderobe ikke kan tillates. Se link for mere informasjon:
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestfoldogtelemark/nyheter/2020/ikke-fritt-frem-for-idretten/

 

Vi oppfordrer alle foreldre/foresatte til å bli med barna sine når de evt drar opp på Sandvoll for å trene.

Hilsen alle oss i Skarphedin Fotball