Fotballtrening for 2014–kullet

 lørdag 24.april kl. 12.00 – 13.30

&

Lørdag 01.Mai kl 12.00 til 13.30

På Sandvoll

 

Dei fyrste to treningane vil bli haldt på laurdag, og organisera av våre to trenerutviklingsansvarlige for barnefotball med hjelp frå trenarstudentar frå USN. Deretter vil ei gruppe 1.klasse-foreldre som har sagt seg villige til å bidra som trenarar/lagleiarar ta over. Kva vekedag som skal brukast til trening framover i mai/juni, vil bli avgjort når foreldregruppa tek over.

Det du treng å ha med:

  • Treningsklede
  • Sko berekna på aktivitet. (Fotballsko er ikkje eit krav, joggesko fungerer vel så bra.)
  • Leggskinn er påbudt. (Kan kjøpast på sportsbutikk)

 

Dersom du ikkje kan på fyrste treninga, er du hjarteleg velkomen neste gong.

Er du usikker på om dette er noko for deg er det berre å møte opp og prøve, du forpliktar deg ikkje til nokon ting.