Høstdugnad Sandvoll

Lørdag 21.08 Kl 10.00 til 15.00

Velkommen til høstdugnad

I Skarphedin Fotball har vi store anlegg som trenger stell og pleie for å fremstå på sitt beste for våre spillere og besøkende.

Vi trenger to foreldre/voksne fra hvert lag til høstdugnad på Sandvoll lørdag 21.08 kl 10 til ca 15.00 – 16.00 (det er selvfølgelig lov å stille med flere enn to om mange vil bidra). Det blir bevertning og godt dugnadsvær er bestilt.

 

Oppgaver som skal gjøres er:

  • Bytting av målnett
  • Luking og opprydding rundt klubbhus og tribune
  • Oljing av trebenker
  • Gress i kanter og bakker som skal slås
  • Vedlikehold tribune

 

Alt utstyr som trengs har vi på Sandvoll, men om du har noe kjekk redskap så er det lov å ta det med. Alle lagledere melder på minimum 2 foreldre/foresatte som kan stille på dugnad til Sindre Gulbrandsen på telefon 95421661 eller e-post sindre.gulbrandsen@gmail.com