Treningstider

Vi ønsker å tilpasse kravene fra våres lag om treninger 2-3 ganger i uken. Det gjelder for våres U15-lag (både gutter og jenter), JU19-lag, herrelag og damelag. Vi ønsker fremdeles å leie på Bø VGS til disse lagene, samt Old-Star (trening én gang i uken) hvis det laget fremdeles opprettholdes. I tillegg håper vi å fornye leieavtale hos Bø barneskole slik at minivolleyball kan fortsette å trene der en gang i uken.

Minivolleyball

Skarphedin Volleyball ønsker å satse mer på minivolleyball i 2017/2018 sesongen. Vi startet opp i 2016 og merket fort interessen for dette var meget ok. Vi vet at vi kan bli flinkere til å rekrutere barn i alderen 6 til g med 12 år inn i klubben og har derfor avsatt flere midler til promotering og reklarmering av klubben. Vi ønsker gjennom vårt samarbeid med Skarphedin IL å nå mer ut til barn og foresatte. Vi vil også opprette nye dialoger med de ulike skolene i Bø og på Gvarv for å få lokalbefolkningen til å se hva slags tilbud Bø VBK har for barn og unge.

Det er også ønske om å utvikle en Telemark Minivolleyballliga med Gvarv IL som aktør. Vi ønsker å gjøre Minivolleyball mer attraktivt, og det viktigste med dette er at barn og unge skal ha det gøy! Vi legger stor vekt på glede, mestring, inkludering og tilhørighet/samhold i klubben.

Divisjonslag

Volleyballklubben skal fortsette med et herrelag i 3. divisjon og et gutte-/jentelag i U17, i tillegg til minivolleyball og ”old-star” som er utenfor divisjon. I tillegg har vi fått opprettet ett damelag som skal spille i 5. divisjon. Vi har sett en økende interesse for flere lag og derfor tatt dette i betraktning for opprettelsen av tre nye lag.

Medlemmer

Skarphedin Volleyball ønsker å opprettholde en økning av antall medlemmer i klubben. Styret skal derfor jobbe med rekruttering gjennom å annonsere både i aviser og på sosiale medier, samt besøke skolene i kommunen.

Trenere

Vi ønsker ett større samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge avd. Bø. Her vil det være praksisstudenter og styret ser på dette som en stor fordel for å kunne skaffe trenere til de aldersbestemte lagene. Vi hadde gjennom 2016/2017 sesongen stor suksess med dette gjennom to trenere på jenter U17-laget som opplevde en stor og positiv utvikling. Styret ønsker også å satse mer på trenerutdanning gjennom forbundet slik at våre medlemmer skal ha ett tilbud om å kunne utdanne seg til å bli trener.

Økonomi

Økonomien er det største fokusområdet til Skarphedin Volleyball. I og med den økonomiske situasjonen i Bø er det viktig for styret å ta i bruk alle mulige støtteordninger som kan bidra til å holde klubben økonomisk stabil. Gjennom 2016/2017 opplevde klubben ett fantastisk år – både sportslig og økonomisk sett og denne utviklingen skal vi fortsette med.

Opptak til IL Skarphedin

Vi har vært i mange dialoger og møter med IL Skarphedin sitt hovedstyre, og vi ønsker en snarlig overgang til IL Skarphedin.