Vedtatt budsjett på årsmøte for 2017.

Regnskap 2016 Budsjett 2017 Avvik i kr Avvik i %
Innteker:
Treningsavgift kr 36 715,00 kr 35 800,00
Sponsor kr 11 250,00 kr 40 000,00
Tilskudd; grasrotandel osv kr 34 342,00 kr 50 000,00
Dugnader kr 42 235,00 kr 50 000,00
Medlemskontigent kr 3 400,00 kr 3 500,00
Diverse kr 1 500,00
Sum inntekter kr 129 442,00 kr 179 300,00
Kostnader:
Leie av hall kr 77 921,00 kr 90 000,00
Serieavgift kr 4 400,00 kr 8 000,00
Treningsutgift kr – kr 8 000,00
Reiseutgifter kr – kr 4 000,00
Markedsføring kr 553,00 kr 3 000,00
Utstyr kr 2 000,00 kr 20 000,00
Avgift NVBF kr 4 000,00 kr 10 000,00
Diverse kr 2 051,00 kr 2 000,00
Sum kostnader kr 90 925,00 kr 145 000,00
Ã…rets resultat kr 38 517,00 kr 34 300,00