Medlemskap/kontingent

IL Skarphedin er eit allidrettslag og alle aktive i IL Skarphedin svømmegruppa må betale kontingent til IL Skarphedin. Denne kostar kr 150 pr år pr enkeltmedlem og blir fakturert av hovudlaget (ikkje svømmegruppa). Medlemskapet dekker heile klubben (alle særidretter). Alle aktive i svømmegruppa må betale deltager-/treningsavgift. Det må også alle tillitsvalgte, og klubbtrenarar og andre med ulønna roller i klubben.

Deltagaravgift

Svømmegruppa fakturerer sine aktive for deltakaravgift. Det er altså det det kostar å delta i vår aktivitet per semester/kursrunde. Tabellen under viser prisen for de ulike gruppene.

Gruppe Pris
Treningsgruppa per vår/høst Kr. 1500,-
Svømmeskolen: 12 økter Kr. 1500,-
Baby: 10 økter Kr. 1850,-
Baby 8 økter Kr. 1500,-
Småbarn: 8 økter Kr. 1850,-
Jentegruppe: Gvarv
14 økter á 60 min
Kr. 2500,-
Damer: Dagsrud
14 økter á 60 min
Kr. 1800,-
Andre tilbud settes opp på forespørsel