Laga er ansvarleg for sin kamp.

Oppgåver Ansvar:
ArrU
Ansvar:
Hallansvarleg
på kampdag
Ansvar:
Laget
på kampdag
Arrangere kurs for foreldre/føresette for å sitte i sekretariat under kampar. X
Lage/oppdatere liste over hallansvarleg. X
Skrive ut kamprapportar til alle kampane på kampdagen. X
Henge opp reklame på kampane i 2. og 3. divisjon. X
Evt. sal av Ullmax.
Hente pengeskrin for inngangspengar. X
Før fyrste kamp: Kvittere på telleliste saman med rep. frå laget. X X
Ta inngangspengar under kamp. X
Sekretariat X
Etter siste kamp: Kvittere på telleliste saman med rep. frå laget. X X
Hente pengeskrin til betaling av dommarane. X
Betale dommarar. Samle alle kvitteringar frå dommarane. Sjå til at fødselsnummer (11 siffer) er påført kvitteringane. X
Levere pengeskrin for inngangspengar. X
Levere pengeskrin for dommarpengar. X
Sjekke at garderobane er ok etter siste kamp. Uhell/hærverk skal meldast i resepsjonen. X
Samle kamprapportar frå alle kampane på kampdagen og legge desse i posten til Region Sør. X
Ringe inn resultat etter kampen/kampane same dag. X