Styret i Håndballgruppa

Styreverv Navn Telefonnr E-post
Leder Tine Schia 91 12 01 70 tine@sorarkitekter.no
Nestleder Morten Danielsen  95 77 30 39 post@mortendanielsen.no
Styremedlem Hans Slettemo 90 15 67 83 hansslettemo@gmail.com
Styremedlem Lill Kristin Nilsen 99 28 90 69 lill_nilsen@hotmail.com
Styremedlem Geir Versto 99 42 25 38 geir.versto@gmail.com
Daglig leder Lars Jørum 93 22 15 28 skarphedin@rsn.handball.no
1. varamedlem Ane Berge 90 53 48 36 aneberge@gmail.com
2. varamedlem Connie Hesleskaug 99 73 21 33 connie_hesleskaug@hotmail.com

Årsmøte arkiv: