Styret i Håndballgruppa

Styreverv Navn Telefonnr E-post
Leder Arne Kristian Forberg 95 20 95 00 arne.k.forberg@gmail.com
Nestleder Anette Kåsa 97 54 90 44 anette.ksa@live.no
Styremedlem Monica Torekåsa Kallesten 97 66 34 76 moica_t@hotmail.com
Styremedlem Lill Kristin Nilsen 99 28 90 69 lill_nilsen@hotmail.com
Styremedlem Almir Muftic 99 16 55 14 mufticalmir@hotmail.com
Styremedlem Morten Danielsen 95 77 30 39 post@mortendanielsen.no
Styremedlem Mari Tovik Heian 41 54 62 41 heian@tmforsk.no
Daglig leder Lars Jørum 93 22 15 28 skarphedin@rsn.handball.no

Årsmøte arkiv: