Telenor Xtra Skarphedin

Skarphedin Telenor Xtra,FFO(fotballfritidsordning) er vårt etter skoletilbud. Telenor Xtra blir er  i tråd med Norges Fotballforbund sin satsing på barne- og ungdomsfotballen. I skoleåret 2022/2023 har Skarphedin fire forskjellige tilbud i fbm med FFO. Se under for kontaktinfo og pris. Mandag-onsdag har er det tilbud for 3-7.klasse. Fredager er egen jentedag på FFO, der vi har tilbud for jentene i 3-7.klasse. I tillegg har vi tilbud på fredagene med futsaløkt (3-7.klasse) guttene.
 

Torsdager er Telenor Xtra bare åpent for 1-2.klasse. Der kommer vi til å ha flere trenere per deltager, samt mål om å gi alle som er med en god inngang og opplevelse med fotballen.

Alle spørsmål angående Skarphedin Telenor Xtra,FFO rettes til Alexander Sigurdssøn Bernås (asbernaas@hotmail.com) TLF: +4793288042

                                                                                                                    

Telenor Xtra Skarphedin 2022-2023

Vi har nå åpnet påmelding for Skarphedin Telenor Xtra fotballfritidsordning(FFO). Dette er et tilbud for de som har lyst til å spille fotball og være aktiv etter skoletid.

Vi vil gi et kvalitetssikret tilbud med oppfølging fra Norges Fotballforbund, trenere fra Skarphedin og USN avd. Bø. Vi ønsker at barn skal være i daglig aktivitet, med godt kosthold og vi gir tilbud om pedagogisk leksehjelp og fotballutvikling.

Hvem er vi for? Tilbudet gjelder for 1.-7.klasse på Bø og Folkestad skole, gutter og jenter(født 2009-2015). Vær OBS på at 1-2.klasse bare har tilbud på torsdager.

Elevene hentes på skolen ved skoleslutt på mandag, tirsdag og onsdag. Følges eller kjøres til Sandvoll. På vinterstid benytter vi oss av Telemarkshallen. Vi har FFO åpent hver dag, men er avhengig av minst 10 deltagere den respektive dagen for å ha åpent. Torsdag er 1 og 2.klasse dag.  For fredager se egne skriv.

Først spises det mat, så blir det leksehjelp og deretter en treningsøkt.

Avsluttes kl 16.30 hver dag.

Vi følger skoleruta, dvs at vi har ikke åpent i skolens ferier eller andre dager barna har fri fra skolen.

Priser pr måned:        1. dag per uke kr. 750 kr

      2.dager per uke kr. 1150 kr

      3.dager per uke kr. 1550 kr

      4.dager per uke kr. 1950 kr

      Søsken rabatt på 30 %

Inkludert i prisen er: nødvendig transport, mat, og treningstøy med telenorlogo.

Påmelding på epost til Alexander Sigurdssøn Bernås på asbernaas@hotmail.com

Skriv navn, alder, tlf til foresatte, skole, personnummer på foreldre og hvilke dager dere ønsker tilbudet.

Ved spørsmål, send e-post(se over) eller ring Alexander på 932 88 042

Ved utmelding gjelder 1.måneds oppsigelse fra den 1. i påfølgende måned.

Instruktører: Leder Alexander Sigurdssøn Bernås (Skarphedin A-lag hovedtrener, UEFA B-lisens), trenere fra Skarphedin og studenter ved trenerstudiet fotball på HSN.

 

Telenor Xtra Skarphedin

Telenor Xtra Skarphedin