Kontaktinformasjon til aldergruppene 7 til 12 år

Lag Kontaktperson Telefonnr Epost
Gutter 12 år Jon Solberg 95270637 jonsolberg@niliv.no
Jenter 12 år Inger Helene Horgen 48220855 ihho@mt.kommune.no
Gutter 11 år Linda Vala 41802845 lindaogmer@gmail.com
Jenter 11 år Rene Langveld Sas 47344150 rene@sommarland.no
Gutter 10 år Jørgen Kåsa 97563842 jorgenkasa@hotmail.com
Jenter 10 år Merete Borgersen 91113694 m.borgersen@me.com
Gutter 9 år Turid Bø turibo2@online.no
Jenter 9 år Lene Holtan leneholtan@gmail.com
Gutter 8 år Morten Danielsen 95773039 post@mortendanielsen.no
Jenter 8 år Kjartan Berland 91802982 kjartanberland@hotmail.com
Gutter 7 år
Jenter 7 år