Kontaktinformasjon til aldergruppene 7 til 12 år

Lag Kontaktperson Telefonnr Epost
Gutter 12 år Linda Vala 41802845 lidaogmer@gmail.com
Jenter 12 år Rene Langveld Sas 47344150 rene@sommarland.no
Gutter 11 år Jørgen Kåsa 97563842 jorgenkasa@hotmail.com
Jenter 11 år Merete Borgersen 91113694 m.borgersen@me.com
Gutter 10 år Turid Bø turibo2@online.no
Jenter 10 år Lene Holtan leneholtan@gmail.com
Gutter 9 år Morten Danielsen 95773039 post@mortendanielsen.no
Jenter 9 år Kjartan Berland 91802982 kjartanberland@hotmail.com
Gutter 8 år
Jenter 8 år
Gutter 7 år
Jenter 7 år

Trener-veiledere barnefotball:

Stian Jensen tlf 94831232  mail:  stianjnsn@hotmail.com

Nicklas Signebøen tlf  91246242  mail: J.Nicklas.S@icloud.com