Kontaktinformasjon til aldergruppene 7 til 12 år

Lag Kontaktperson Telefonnr Epost
Gutter 12 år Ronny Flåtin 93248118
Jenter 12 år Merete Loftsgarden 91113694 m.borgersen@me.com
Gutter 11 år Bjørn Knutslid 91164073
Jenter 11 år Lene Holtan 97177793 leneholtan@gmail.com
Gutter 10 år Morten Danielsen 95773039 post@mortendanielsen.no
Jenter 10 år Kjartan Berland 91802982 kjartanberland@hotmail.com
Gutter 9 år Beate Fjelldalselv 41550568
Jenter 9 år Stian Hagen 48013554
Gutter 8 år Reiar Kravik 47660044
Jenter 8 år Geir Versto 99422538
Gutter 7 år
Jenter 7 år

Trener-veiledere barnefotball:

Stian Jensen tlf 94831232  mail:  stianjnsn@hotmail.com

Nicklas Signebøen tlf  91246242  mail: J.Nicklas.S@icloud.com