Årsmøte 22.02.2017 kl. 19.30 i Sparebanken DIN sine lokaler i 3. etasje

Årsmøte i Skarphedin Sykkel vil i år bli avhold i 3.etasjen i Sparebanken DIN, onsdag 22.02.2017 kl. 19.30

Ordinære årsmøtesaker.

Saker meldes inn til Morten Danielsen på epost: post@mortendanielsen.no