Årsmøte 13.03.2019 kl. 20.00 i Sparebanken DIN sine lokaler i 3. etasje

Årsmøte i Skarphedin Sykkel vil i år bli avholdt i 3.etasjen i Sparebanken DIN, tirsdag 13.03.2018 kl. 20.00.

Ordinære årsmøtesaker.

Saker meldes inn til Morten Danielsen på epost: post@mortendanielsen.no