Vi har per i dag ikke kurs for voksne, men send oss gjerne en e-post med ønske om kurstilbud.
e-post: svomming@skarphedin.no
Facebook: I.L Skarphedin Svømming