Verv Navn Adresse Postnr. Mobil E-post
Leder Renate Øien Strannavegen 456 3810 Gvarv 404 52 948 svomming@skarphedin.no
renateoien@hotmail.com
Kasserer Elin Omholt McGowan Erik Werenskioldsv. 5 3810 Gvarv 952 13 188 elin.mcgowan@gmail.com
Styremedlem Sissel Rui Gamlevegen 19 3802 Bø 950 42 418 sisselrui@hotmail.no
Styremedlem Hilde Skogseide Nordbygdavegen 308 3825 Lunde 913 73 535 hilde.skogseid@con-form.no
Ungdoms-
representant
Kaja Kvan Haugen Leikvangvegen 120 3810 Gvarv 970 78 049 kajakvanhaugen@gmail.com
Vara Marit Omdal Kaasingrenda 70 3810 Gvarv 472 57 488 maritricomdal@hotmail.com

Valgkomite: Velges på et senere tidspunkt
Årsmøtet gir styret mandat til å endre styresammensetningen i valgte periode.