Vår kompetanse

Opplæring for våre instruktører

Alle våre instruktører og trenere må ha godkjent opplæring for å være i vannet med ditt/dine barn. I september 2018 er det en ny runde med opplæring av nye instruktører.

- Ny kompetanse høsten 2018 er Vanngymnastikk og vi tilbyr dette i bassenget på Nordagutu. Påmelding: https://www.tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=79168

.

- I løpet av høsten 2017 og starten av 2018 har vi hatt instruktørene våre på videregående kurs, alle nye instruktører og assistenter har fått begynnerinstruktørkurs og seks stykker har fått kompetanse minipolo-instruktør.