Instruktøropplæring

Opplæring for våre instruktører

Alle våre instruktører og trenere må ha godkjent opplæring for å være i vannet med ditt/dine barn. I løpet av høsten 2017 og starten av 2018 har vi hatt instruktørene våre på videregående kurs, alle nye instruktører og assistenter har fått begynnerinstruktørkurs og seks stykker har fått kompetanse minipolo-instruktør.