Skarphedin symjegruppe blei etablera 17. januar 1996.

Skarphedin symjegruppe blei etablera 17. januar 1996. Skarphedin hovudstyre bidrog med ein start- kapital på kr 5000. Fyrste trening starta mandag 22. same månad. Dette var den faste svømmetreningsdagen. Fredagskvelder kunne dei eldste trene gratis. Den gangen som no var gruppa avhengig av lokale sponsorar. Samt kakelotteri som borna med foreldre bidrog til å styrke økonomien i laget. Det har i hovudsak blitt arrangera vanlege treningskveldar. Men det har også blitt nokre stupekurs. Hausten 2006 blei fyrste nybyrjarkurset starta. Ein håper det blir fleire av dei framover.

Innsatspokaler

Svømmegruppa deler ut to innsatspokaler på sommeravslutningen. De går til to som har utmerket seg i året som gikk ved at de har vist solid framgang og innsats på treningene!