Velkommen til vannaktivitet for baby

Dette er en aktivitet i terapibassenget Heithølen i Gullbring (Bø). Husk å ta med badetruse (kan også fås kjøpt i resepsjonen) og et stort og godt håndkle.

"Babysvømming er en vannaktivitet for barn i alderen 0-2 år der foreldre deltar aktivt i bassenget. Aktiviteten er en lekaktivitet som vektlegger den nære kontakten mellom foreldre og det nye familiemedlem samt eventuelle søsken.

Aktiviteten skal foregå på barnets premisser.

Under babysvømming har foreldrene selv ansvaret for sitt barn. Skal søsken følge med, kreves minst en voksen for hvert barn som ikke er svømmedyktig. Instruktøren skal gi råd og veiledning. Til i dag har det ikke vært ulykker direkte relatert til babysvømming i Norge. Flere tusen babyer har deltatt i slike aktivitet. Heller ikke fra utlandet, der man driver babysvømming etter samme mønster som i Norge, er det rapportert ulykker."
https://svomming.no/svomming/svomming-forside/norges-svommeskole/babysvomming/

.

  • Babysvømming 1: (3-6 mnd)
  • Babysvømming 2: (6-9 mnd)

    Oppstart ved nok påmeldte. Det bør være flere enn fem i hver gruppe, eller totalt 12 deltagere i begge.

Påmelding:

.https://www.tryggivann.no/viskurs.aspx?arr=39

.

For mer info:

https://svomming.no/svomming/svomming-forside/norges-svommeskole/babysvomming/