Om medlemsskap i IL Skarphedin

Alle alderstrinn i alle særgrupper (fotball, langrenn, ski etc) i klubben skal betale medlemskontingent til IL Skarphedin for å kunne delta på organisert trening og konkurranser. Medlemskontingenten gjeld for eit kalenderår.

Innmeldingsprosedyrer

1. Last ned innmeldingsskjemaet over, fyll ut feltene og send det til bjorn@mtregnskap.no eller som post til IL Skarphedin, Postboks 201, 3833 Bø i Telemark. Du får då tilsendt giro for betaling.

2. Du betaler inn til kontonummer 2630.07.10394 og skriv namn, adresse og fødselsdato på innbetalinga.

Satsar 2015: Enkeltmedlem kr. 200,-, familiekontingent kr. 450.