Øvelsesbank

Informasjon til trenarane i handballgruppaTreningstips.

NHFs nettsider har et eget fagarkiv hvor du kan finne gode øvelser til håndballtreningen og den fysiske treningen. www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/fagarkivet/

Anbefalar også nettsider hos Olympiatoppen om basistrening. Eit godt treningsgrunnlag vil også forebygge skader.

Lisens.
Alle spelarar og dommarar som deltek i organisert handballaktivitet skal løyse lisens frå og med det kalenderåret dei fyller 13 år. Lisensen må betalast før fyrste kampen spelaren deltek i for sesongen. Les om lisensen: www.handball.no/regioner/region-sor/hovedknapper/lisens/

Flytting av kampar.
Må du flytte ein kamp, kontakt Lars.