Styringsdokumenter

Håndballgruppa har utarbeidet et nytt styringsdokument som skal danne grunnlaget, eller sagt på en annen måte "Den røde tråden" i arbeidet med utvikling av håndballgruppa. Styringsdokumentet, sammen med lagsmappe og en tiltaksplan, vil være et viktig dokument for alle, som er involvert på en eller annen måte, i håndballgruppa. Styringsdokumentet beskriver visjon og målsetninger for klubben. Det beskrives også verdier og vettregler vi vil at håndballgruppa skal assosieres med. Dokumentet beskriver også hvordan vi ser for oss den sportslige utviklingen av spillere fra yngre lag og frem til seniornivå.

For å åpne dokumentene klikker du på dokumentteksten i blå boks på høyre side