EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Det avholdes ekstraordinært årsmøte torsdag 14.04 kl 17.00 på i Gullbring.

Eneste sak er valg av nytt styre