Styret i friidrettsgruppa frå årsmøtet 25. februar 2014:

Rune Romnes Leder og økonomianasvarlig rune.romnes@usn.no 90409534
Asle Sandnes Nettansvarlig asle.sandnes@hotmail.com 48237229
Øyvind Støren Sportslig leder øyvind.storen@usn.no 93404653
       
       
       
Mariann Roe Ungdomsrepresentant