Historikk:

- vedtatt på årsmøtet 19.april 2012

- revidert versjon vedtatt på årsmøtet 23.april 2015

- Ny sportsplan vedtatt på årsmøtet 26.mars 2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sportsplanen skal vera retningsgivande for all aktivitet i klubben. Alle trenarar, leiarar og andre som innehar verv i klubben pliktar å sette seg inn i sportsplanen.

Sportsplanen skal vera eit levande dokument. Den må evaluerast og vurderast kvar sesong slik at den er tydeleg nok og konkret nok til at den har verdi som styringsverktøy.

Har du kommentarar eller innspel til sportsplanen, send gjerne epost til styreleiar eller andre i styret.