Legging av kunstgras på 9er - BEHOV FOR DUGNADSFOLK mandag 9.mai

Fra Magne til ALLE:

Oppstart er MANDAG 9.MAI kl.15.00 -20.00. Det er behov for flest dugnadspersoner denne dagen.

Videre har vi behov tirsdag 10.mai og onsdag 11.mai kl.08-20. Fint om noen har anledning til å være med noen timer PÅ DAGTID / ETTERMIDDAG disse dagene også.

Gi beskjed til undertegnede på mail (masande@online.no) eller sms (92213871) innen søndag kveld hvilke tidspunkt du kan bidra.

Arbeidet består i å legge ut duk, plater og rulle ut kunstgress. Etter at "legge-teamet" har limt rullene sammen må vi tråkke på skjøtene.

Hilsen Skarphedin Fotball v/Magne Sanden