Kioskdugnad på Sandvoll

Skarphedin Fotball ønsker åpen kiosk på Sandvoll de dager det er stor trenings- og kampaktivitet, dvs. mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl.17.30 -20.15 (ca). Vi håper dette blir satt pris på av spillere, foreldre og andre.

Hvert årskull får ansvaret for en uke om gangen og må stille med to personer hver dag i åpningstiden kl.17.30-20.15 (ca). Kioskansvarlig Jan Helge Roe (tlf.93477717) lager instruks for arbeidet og sørger for vareinnkjøp.

Kiosken vil være åpen kun to dager i uke 17 og vil heller ikke være åpen på helligdager (Kr. Himmelfart og 2. pinsedag), men de andre ukene satser vi på å ha åpent fire dager i uka.

Årskull som ikke er satt opp i vår vil bli satt opp på denne dugnaden til høsten.

Uke Årskull (årskullansvarlig)  
Uke 17 J12 (Runar Elvestad) bare mandag og tirsdag
Uke 18 G14 (Helge Nymoen)  
Uke 19 G10 (Jon Halvor Svalbjørg)  
Uke 20 G12 (Sinde Guldbrandsen) Ikke torsdag 14.mai
Uke 21 G11 (Geir Vestgarden)  
Uke 22 J09 (Elin Hellebrekke) Ikke mandag 25.mai
Uke 23 J14 (Glenn Isaksen)  
Uke 24 G09 (Eivind Frode Rinde)  
Uke 25 J11 (Brynjulv Eika)