Deltakaravgift og medlemskontingent

Vi har nå fakturert deltakaravgift for 2016. Og IL Skarphedin (hovudlaget) har sendt ut medlemskontingenten. Dette er gjort via KlubbAdmin og dermed sendt til epostadressa som er registrert på spelarane.

Sjå eige menypunkt for forklaring på deltakaravgift.

Det er viktig at alle betalar medlemskontingenten til IL Skarphedin. Alle idrettslag skal rapportere sin aktivitet i Idrettsregistreringa, og det er bare betalande, aktive medlemmer vi kan rapportere. Dessutan gjeld forsikringsordningar, f.eks. skadeforsikring, bare for betalande medlemmer.

Dersom du ikkje har mottatt faktura for deltakaravgift eller medlemskontingent, eller har spørmål rundt dette kontakt fotball-betaling@skarphedin.no