ÅRSMØTE IL SKARPHEDIN FOTBALLGRUPPE

Tysdag 26.mars 2019 kl. 19:00 i Telemarkshallen

SAKLISTE

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Konstituering
  • Val av ordstyrar
  • Val av skrivar
  • Val av 2 medlemmer til underteikne protokollen
 3. Godkjenning av fotballgruppa si årsmelding for 2018
 4. Godkjenning av resultatrekneskap og balanse for 2018
 5. Godkjenning av handlingsplan for 2019
 6. Fastsetjing av budsjett for 2019
 7. Sportsplan - Godkjenning av sportsplan
 8. Val

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------