Styret ledes av Ingebjørg Momrak (2016 - 2017). Monika Slåtta vil fra mai 2016 ha ansvar for regnskap, mens styremedlemmer er Mari Eika, Tore Astad, Evy Kile og Åsta Askildt.

Styret har møter et par ganger i semesteret, og har ellers overordnet ansvar for at aktivitetene går som planlagt. Avslutninger til jul og sommer arrangeres også av styret.

Aktive medlemmer

Husk å rapportere nye aktive medlemmer inn til styret i Barneidrettsgruppa.