2019
Funksjon Navn
Leder: Kjell Øystein Haugen
Nestleder: Arild Pladsen
Kasserer: Lillian M. Kåsin
Sekretær: Monika Slåtta
Styremedlem: Trond Espedalen
Styremedlem: Paal H. Sanni
Varamedlem: Inger Helene Hauge
Varamedlem: Bergit Verpe
Telemark Arnstein Sunde
Valgkomite: Øystein Wendelborg
Valgkomite: Elin Hellebrekke