2017
Funksjon Navn
Leder: Kjell Øystein Haugen
Nestleder: Arild Pladsen
Kasserer: Lillian M. Kåsin
Sekretær: Øystein A. Wendelborg
Styremedlem: Siv Anita Folkestad
Styremedlem: Elin Hellebrekke
Varamedlem: Trond Espedalen
Varamedlem: Arne Homdrom
Telemark Arnstein Sunde
Valgkomite: Inger Helene Hauge
Valgkomite: Bergit Verpe