2018
Funksjon Navn
Leder: Kjell Øystein Haugen
Nestleder: Arild Pladsen
Kasserer: Lillian M. Kåsin
Sekretær: Øystein A. Wendelborg
Styremedlem: Trond Espedalen
Styremedlem: Elin Hellebrekke
Varamedlem: Inger Helene Hauge
Varamedlem: Bergit Verpe
Telemark Arnstein Sunde
Valgkomite: Linda Johansen
Valgkomite: Per Osvald