Alle er velkommen i alpingruppa.

Deltaker-/treningskontingenten er kr. 200,- for enkeltmedlem.
Du må være medlem i hovedlaget til Skarphedin for å være med i Alpingruppa.

For å bli medlem, må du registrere bruker i Minidrett (www.minidrett.no). Velg Skarphedin og Alpint for å søke medlemskap. Kontingent og treningsavgift betales normalt gjennom Minidrett.

Har du spørsmål, ta kontakt med leder i Alpingruppa, Kjell Øystein Haugen, tlf. 900 60 616.