SESONGKORT LIFJELL SKISENTER.

Alpingruppa har avtale om rabatt på sesongkort på Lifjell skisenter.

Prisene på sesongkort er følgende for sesongen 2015/16:

Årskort: Barn/Ungdom( 7-15 år) kr. 2.600,- Voksen kr. 2.800,-

Du kan bruke key-cardet fra i fjor. Nytt koster kr 75.

På kortet skal du bli avfotografert, derfor må alle møte opp personlig ved kjøp av sesongkort.

Sesongkortet gir 50% rabatt på ordinære priser ved andre skisenter i Telemark.

Alle må ha gyldige heiskort for å delta på våre treninger.

Fristen for kjøp av sesongkort til denne reduserte prisen er søndag 13. desember 2015. (Kan kjøpes 12-13.des. kl. 12-14)

Det er et vilkår for kjøp av rabattert sesongkort at man er medlem i Skarphedin. I tillegg til medlemskontingenten til hovedlaget, må en også betale en deltaker/treningsavgift til Alpingruppa.

Er det kort tid mellom du har betalt og du skal kjøpe rabattert årskort, må du ta med kvittering for betalt medlemskap og deltaker/treningsavgift.

Dugnadsabatt.

De i alpingruppa som var med på dugnaden i Flow-Rider i mai 2015, får fratrekk i prisen på sesongkortet. Skisenteret har fått oversikten.